Vad är sanning?

Slutna religiösa samfund manifesterar och proklamerar gärna med att de är den enda gruppen som innehar sanning. Jehovas vittnen brukar till och med säga att de ”lever i sanningen”. Alltså sanning i bestämd form singularis, det finns bara en och allt annat är motsatsen, lögn. Värdet av sanning är uppenbar, att veta vad som är sant är grundläggande för att kunna göra framsteg. Relativismen menar att allting är relativt och att som Sokrates uttryckte det; ”Det enda […]

Continue Reading

Logik – den osäkra grunden

Varför tycker vissa att det är logiskt att Gud finns och andra inte?  Vad är egentligen logik? Vad grundar sig logik på? Hur kan man påverka andras logik? Logik är en förutsättning inom slutna religiösa samfund, men hur kommer det sig att vissa anser att de läror som dessa samfund lär ut är logiska och andra inte? Denna artikel kommer att behandla logik och hur man kan få ologik till att verka logiskt.

Continue Reading

Bibelns etik och moral

Bibeln har i närmare 1000 år varit en integrerad del av de Europeiska staterna. Bibeln har styrt människan antingen direkt genom kyrkan eller genom de lagar som har stiftats med grund i bibeln. Bibelns människosyn är dock långt ifrån den människosyn vi har i exempelvis Sverige idag. Detta är en artikel som behandlar några av de moraliska betänkligheter som förekommer i bibeln.

Continue Reading