Ska jag döpa mig?

Vad händer om man döper sig som ung och senare ångrar sig?

Som uppvuxen medlem i Jehovas vitttnen kommer du säkert att få många lyckliga leenden och uppmuntrande klappar på axeln om du döper dig. Och du kommer att ses som ett föredöme för andra ungdomar. När du har döpt dig kan du också lämna in en ansökan om att vara pionjär eller hjälppionjär. Då kommer du säkert att bli ännu mer uppskattad i församlingen. Om du är kille har du nu möjlighet att bli utnämnd till biträdande tjänare och sedan äldste, kanske till och med kretstillsyningsman eller presiderande tillsyningsman.

När man börjar komma upp i tonåren är det vanligt att ifrågasätta den tro och de värderingar som ens föräldrar uppfostrat en till. Inom Jehovas vittnen kan det vara svårt eller omöjligt att få dela sådana funderingar med någon. Om du berättar för dina föräldrar kommer de att bli ledsna och oroliga, och kanske begränsa dig mer för att på så sätt ”skydda” dig från yttre påverkan. Berättar du för någon av dina vänner finns det risk att de känner sig tvungna att föra det vidare till en äldste eller till dina föräldrar.

Då är det lätt att tro att du är ensam om dina tvivel. Men så är sällan fallet. De flesta gör precis likadant; håller tankarna inom sig. Eftersom du fått lära sig att det är fel med sådana tankar försöker du kanske, som många andra, förtränga dem. ”Om jag studerar flitigare, går i tjänsten mer, ber mer innerligt… Då kanske de här tankarna försvinner…” Faktiskt är det just i det här skedet som många ungdomar väljer att döpa sig. Det är också i tidiga tonåren som vännerna i församlingen brukar göra det, och då vill du ju inte vara sämre. Kanske har föräldrar och andra i församlingen börjat fråga dig när det är din tur.

När du blir döpt får du svara på två dopfrågor.  Den ena av dem lyder: ”Förstår du att du genom ditt överlämnande och dop betraktas som ett Jehovas vittne, förbundet med Guds organisation som leds av hans ande?”

Vad är det egentligen du säger ja till?

Om du en dag skulle ändra dig och känna att du valt fel väg i livet, då måste din familj och alla dina vänner behandla dig som en avfälling. Dina vänner kommer inte att hälsa på dig om du möter dem på gatan. Din familj kommer att begränsa sitt umgänge med dig till ett minimum. Om du bor kvar hemma kommer du inte att få äta middag i samma rum som den övriga familjen om de har vänner från församlingen på besök. Det varierar från familj till familj, och om du har tur kommer dina föräldrar ändå att vilja umgås med dig. Men de riskerar då själva att bli av med sina privilegier i församlingen.
Kanske tror du att det aldrig skulle kunna hända dig. För att du aldrig skulle kunna tänka dig att lämna ”sanningen”. Men vare sig du vill stanna eller en dag väljer att lämna organisationen, är det viktigt att tänka igenom ett beslut om att döpa sig ordentligt.

Inom Jehovas vittnen anser man att tonåringar inte är mogna nog att ha pojk-eller flickvänner, att umgås med vilka de vill eller att fatta stora beslut inom andra områden. Att fatta ett beslut som får allvarliga konsekvenser för hela ditt fortsatta liv borde också höra dit.

Det spelar ingen roll hur du sedan väljer att leva. Det är ändå bättre att vänta tills man verkligen är mogen för ett sådant beslut. Jehovas vittnen döper inte spädbarn eftersom de inte är gamla nog att välja själva. Det är ett gott argument för att inte heller döpa barn eller ungdomar, som är mycket mer lättpåverkade inför hur andra omkring dem ser på dem. I den åldern vill man ha bekräftelse från dem man tycker om, och man söker ännu efter sin identitet.

Självklart är det inte roligt att bli sedd som någon som är senare än de andra i sin andliga utveckling. Men om du vänder på det, kan ditt beslut att vänta med att döpa dig istället visa på en större mognad. Det visar att du inser allvaret i ett sådant beslut. Du kan också säga att du helt enkelt inte känner dig mogen ännu, utan vill lära dig mer innan du döper dig. Efter dopet ökar ju även förväntningarna på dig i församlingen. Ett tips är att lära dig mer om andra ämnen också, som historia, andra länder, kulturer och religioner.

När man studerar på universitet och ska lämna in en uppsats finns en bra regel. Om du har ett påstående måste du kunna styrka det med minst tre tillförlitliga källor, och dessa källor ska vara oberoende av varandra. En sådan metod kan du använda för att studera din egen tro.

Många döper sig i de tidiga tonåren och kanske gör det av fel anledningar. Om de senare kommer fram till att de inte vill vara vittnen längre, är deras relation till föräldrar, syskon och vänner förstörd för alltid. Om du väljer att inte döpa dig, och du kommer på andra tankar, kommer du kanske inte att bli betraktad som gott sällskap för de andra i församlingen. Men ingen kommer att bli utesluten för att de hälsar på dig på gatan. Dina föräldrar kommer att kunna fortsätta att ha hur mycket kontakt med dig som de önskar. Det kan bespara mycket smärta för alla inblandade att inte döpa sig för tidigt.

Av: Noomi Lappalainen 2007

Läs mer