Leg. Psykolog Marianne Englund har skrivit en serie artiklar för Hjälpkällan, där hon reflekterar kring de psykologiska aspekterna av avhopp. Hon har även en tråd på vårt debattforum där man kan ställa frågor till henne. Här kan ni läsa hennes presentation. Artiklarna är länkade i slutet av detta inlägg.

Professionell erfarenhet: Är legitimerad psykolog med en psykodynamisk grundutbildning, kompletterad med KBT-utbildning. Min kliniska erfarenhet är från rättspsykiatrin, samt specialistpsykiatrin, där jag för närvarande arbetar heltid. Arbetar för tillfället inte privat.

Personlig erfarenhet: Jag är uppvuxen inom Jehovas vittnen. Mina föräldrar blev aktiva inom rörelsen när jag var runt 4 år. Jag döpte mig vid 14-års ålder, blev overksam vid omkring 24-års ålder och utesluten vid 34. Kontakten med Hjälpkällan skedde vid 44-års ålder. Definierar mig idag som agnostiker.

Min funktion inom Hjälpkällan är att dels fungera som krisstöd, dels finnas tillgänglig för frågor under den nya rubriken Fråga Psykologen på Hjälpkällans Forum. Under hösten kommer jag också att skriva en temaserie med reflektioner ur ett psykologiskt perspektiv på konsekvenser, effekter och svårigheter till följd av ett liv inom rörelsen Jehovas vittnen.

Jag gör inget anspråk på att bedriva vetenskaplig debatt eller leda en bevisföring i ämnet då mycket forskning inom området ännu saknas, vad gäller just Jehovas vittnen.

Mina reflektioner bygger på erfarenheter kombinerat med den psykologiska kunskap som jag har och jag gör inte anspråk på att kunna ‘föra allas talan’ i frågan. Jag har ingen ambition att bedriva ‘kampanj’ eller förtala, utan bara öppna upp för ett reflekterande över vad det innebär att leva inom, och lämna, en rörelse som Jehovas vittnen.

Artiklar:

Skuld och skambärare

Kommittéförhör och skam

Hur blir livet utan hopp om evigt liv?

Share This Post:
Följ oss