Ett epos över “Sanningens” (enligt Jehovas vittnen) brokiga historia och irrande, villande gångar av Gary Busselman

Gud är skaparen men då han bara skapat Mikael och Mikael skapat allting annat (”alla andra ting”), verkar det som om Mikael är den riktige skaparen. Fast bara i viss mening, då Mikael är Jesus och Mikael sa till Satan ”Herren näpse dig” ger det Herren makt över Satan, emellertid, då Mikael kastade ut Satan ur himmelen 1914 måste han strida mot sina egna skapelser, Satan och Hans Änglar, och 1918 då han valde Joe Rutherford till sin jordiska kanal och måste lägga sanningen i Joes sinne, så han kunde skriva sanningen i Vakttornet och bygga Beth Sarim.

Allt detta vore svårt att förstå om det inte vore för ”frälsningsläran”, som är lätt att förstå, då alla de levande onda skall döden dö vid Harmageddon medan de döda onda skall göras levande vid Harmageddon, så att de levande syndarna skall dö och de döda syndarna skall leva, utom det att de döda som blir gjorda levande blir egentligen inte gjorda levande igen utan när de dör skapar Gud en sorts datorchip, ungefär, med all information i deras hjärnor, deras minnen, känslor, personligheter, och lagrar detta i himmelen och de änglar som inte följer Satan hjälper till och sedan efter Harmageddon skapar Gud en fullkomlig kroppskopia, lägger på något sätt till minneschipet i den fullkomliga kroppskopian och sedan skall han döma denna nya skapelse av den gamla människan, som var död men nu lever på nåt sätt, utifrån hur han behandlar de smorda, varav de flesta är döda men som representeras av den Styrande Kretsen, som inte är inspirerad utan bara får Gudomlig vägledning, och utifrån hur väl han lyckas följa Organisationens direktiv och om han syndar dör han.

Det enda sättet att överleva Harmageddon är att tjäna Gud i den enda Organisation som har sanningen, Jehovas Vittnen. Sanningen definieras som de närvarande lärorna från den Styrande Kretsen som i stort går ut på att förneka sina egna äldre läror och fördöma läror som andra religiösa grupper lär ut som den Styrande Kretsen en dag kommer att anta som sitt ”nya ljus” och ”sanningen”. Att tjäna Gud definieras som att gå på fem möten per vecka hos Jehovas Vittnen, läsa på alla veckans lektioner före mötena, inbegripet att stryka under svaren på frågorna längst ner på sidan med röd kulspets (gul överstrykningspenna går bra om man inte överdriver), medan du svarar på alla egna frågor som kan uppstå tyst för dig själv, håller alla egna frågor tyst för dig själv, genom att slå upp de rätta ämnena i Sällskapets Index, och referera till den passande Vakttornsartikeln och att gå på möten för tjänst på fältet åka ut i bilar för att rekrytera nya medlemmar till gruppen och att be om bidrag som skall lämnas in till gruppledarna i utbyte mot Vakttornets publikationer som medlemmarna betalt för på Rikets sal, genom anordningen med frivilliga bidrag som man införde när Sällskapet inte längre kunde försvara Jimmy Swaggart i Högsta Domstolen i staten Kalifornien när de Överordnade Myndigheterna tröttnat på honom och anmält honom för att ha smitit undan skatt på litteraturförsäljning och alla Vittnen får foga sig eller dö.

Lojalitet mot ”Jehovas Organisation” är viktig eftersom överlevnad beror på hur väl vi hävdar Jehovas namn som egentligen är JHVH och uttalas Jahve av de flesta bibelforskare bara att detta ändrades till att helga och är nu att förhärliga Jehovas Namn, inte längre hävda, och annonserar Riket som upprättades i himmelen 1914 efter det att Jesus återvände osynligt 1874 och igen 1914 för att skilja fåren från getterna genom att sälja Vakttornets litteratur från dörr till dörr och sedan 1995 ändrades detta till att inte skilja fåren från getterna utan att alla Jehovas Vittnen måste tro att skiljandet av fåren och getterna kommer vid ett annat tillfälle i framtiden efter början av den Stora Vedermödan förutom att Jesus faktiskt måste börja dömandet av fåren och getterna år 33 och bara utvalde 144.000 Jehovas Vittnen och antalet fylldes år 1935 och sedan skulle jorden användas som prövoplats för alla återskapade, döda syndare och Jehovas Vittnen i 1000 år därför att allt detta knyts samman med årtalet 1914 som räknades ut av Nelson Barbour genom att lägga 30 år till William Millers felslagna förväntade årtal 1844 för Apokalypsen vilket räknades ut genom att lägga ett år till det tidigare felslagna datumet 1843 för att komma fram till 1874, vilket eftersom änden ändå inte kom adderades med 40 år för att komma fram till 1914, som Charles Taze Russell tog upp och ändrade till 1915 när Apokalypsen inte kom 1914 och sedan till 1918 när den inte kom 1915, sedan dog han.

Detta är så enkelt att ett barn kan förstå speciellt med tanke på det faktum att de sju trumpeterna i Uppenbarelseboken var de sju Områdessammankomster Jehovas Vittnen höll från 1922 till 1928, som började med Cedar Point, Ohio och slutade med Detroit, Michigan utom att de inte kallades Jehovas Vittnen då utan eftersom Jehova utvalde dem 1918 väntade han till 1931 innan han gav dem sitt namn medan generationen från 1914, och gamla nog att förstå, omkring 12 eller 15, när Första Världskriget bröt ut, utom det att det hade brutit ut under ett antal år före 1914, vilket innebar att generationen som såg 1914 skulle på inga villkor dö ut förrän Harmageddon kom och ”på inga villkor” betyder att majoriteten skulle leva och inte dö för Jesus sa till Rutherford ”Millioner som nu leva skola aldrig dö” genom en ängel och Joe skrev en bok om de döda Furstarna, Abraham, Isak och Jakob och andra som skulle uppstå på jorden 1925 och bo i ett hus han byggde åt dem 1929 i San Diego, Kalifornien, utom att han bodde där själv eftersom han trodde att början av Andra Världskriget skulle bli början av Harmageddon och sedan dog han.

Vanligen förstås detta bäst genom att tro på sanningen så som Nathan Knorr och Fred Franz skrev om den i Vakttornet eftersom de visste att tjänsten var svaret och sex tusen år sedan Adam och Eva utlöpte 1975 och kanske, skulle, kunde, borde Harmageddon börja då men de minns inte att de skrivit något om 1975 och de kan inte säga säkert när Eva skapades och dessutom sattes så många i fängelse för att ha varit lojala mot Gud genom att vägra alternativ till aktiv militärtjänst och ingen tog organtransplantationer eller lade en slant till Röda Korset och sedan dog de.

Ibland kommer sanningen som ljusblixtar så vaccinationer och organtransplantationer är nu helt ok och de inkallade pojkarna behöver inte gå i fängelse utan kan stanna hemma och vara äldste och pionjärer i stället för att skaka galler och fåren väntar och getterna väntar också och generationen från 1914 väntade också, sedan dog de.

Gary Busselman
The Truth (as I seen it)
Översatt av Nella.

Share This Post:
Följ oss