Kingdom center – Samfundet där Jesus och cowboys går hand i hand

Kan ett eventföretag verkligen vara ett destruktivt samfund? Efter att avhoppare från Kingdom center berättat om sina upplevelser från kyrkan och om hur de understött företaget, så är frågan om inte detta är ett praktexempel på ett slutet religiöst samfund. Detta är samfundet som med hästar, cowboyhattar och demonutdrivning lyckas hålla sina medlemmar i schack.

Om du skulle vilja att ditt företag skulle komma varandra närmre men samtidigt göra något gott för omvärlden, vart skulle du vända dig då? Företaget Lone Star, eller kyrkan Kingdom Center, hoppas att du i så fall skulle vända dig just dit. Kingdom center tillsammans med företaget Lone star utgör tillsammans en allt i allo organisation som tillsammans har ett vildmarkscenter, skola och kyrka. På deras hemsida kan man läsa om vad Lone star har att erbjuda besökaren. Besökaren kan kasta yxa, skjuta pil, klättra, paddla kanot och bada i poolerna för att nämna några aktiviteter. Detta har lockat 10 000 besökare årligen skriver man på hemsidan. Det finns även ledarutbildningar tillhanda som man hävdar att många kyrkor har anlitat dem för. Intäkterna menar man delvis går till välgörande ändamål. På Lone stars hemsida är det svårt att se att det finns anknytningar till ett slutet religiöst samfund. Men om man går in på Kingdom centers hemsida så får man en helt annan bild av företaget. Hemsidan är full av flikar som ska ge information om allt ifrån kreationism kontra evolution till Guds kungarike. På hemsidan märker man tydligt att man anser sig själva vara en progressiv religion och rent av vara en välsignelse för samhället.

Men vad är då kyrkans kristna hållning? På hemsidan kan man läsa vad de anser om Guds kungarike. Det står att bibeln säger att Guds kungarike är rättfärdighet, fred och glädje genom den heliga anden. Deras egna förklaring på denna beskrivning är att varhelst Guds kungarike är så råder rättfärdighet, fred och glädje. Sedan fortsätter man (översättning): “Guds kungarike handlar inte om religiös aktivitet, det handlar om att acceptera det arbete som redan är gjort. Allt du försöker att göra för att förtjäna vad Gud har gjort för dig är lönlöst.”  Men att de ser sitt arbete som ett missionsarbete är tydligt. Man skriver mycket om hur deras lära sprids till andra länder. De har även en del länkar där präster talar håller predikningar eller talar direkt till tittarna. Bland annat talar en predikant om hur Gud talade till Adam efter att Adam syndat. Pastorn menar på att Gud inte var dömande utan omtänksam, detta för att få lyssnaren att känna sig älskad av Gud. Så här långt så verkar inte kyrkan vara destruktiv.

Men efter att ha läst de avhoppande medlemmarnas historier så får man en tydligare bild av vad som händer inuti kyrkan. Avhopparna talar om en hård miljö där de svaga var offer för djävulen. De före detta medlemmarna berättar om hur de drevs till att jobba så hårt att de inte hade möjlighet att försörja sig själva, allt för spridandet av nyheterna om Guds kungarike. Intern kritik är något som inte accepteras och högste pastorn sägs styra med “järnhand”. För att belysa hur värdefull kyrkan är för medlemmarna så bedriver man demonutdrivning. Medlemmarna behöver därmed kyrkan för att bli kvitt de demoner som de är besatta av. Detta är något som också förekom i Knutbys Filadelfiaförsamling. Demonutdrivningarna beskrivs av avhopparna som väldigt våldsamma.

En av avhopparna berättar om hur hon och hennes man tappade hela sin bekantskapskrets bara för att tjäna kyrkans ärenden. Kontrollen blev bara mer och mer påtaglig. Kyrkan började kontrollera vilken litteratur som fick läsas, vilka filmer man fick se och tillslut så ansåg man att inte ens Turtles var något man borde titta på, beskriver en av avhopparna. Kyrkan värderar medlemmarna på en skala från 1-5 och de som är i högre rang ska inte befatta sig med de i lägre. När en av avhopparna blev erbjuden att gå upp i rang så var det på villkoret att hon skulle lämna sitt barn oftare i händerna på andra medlemmar. Barnuppfostrandet beskriver hon som något som var en gemensam angelägenhet. Barn som i sin tur ska arbeta gratis för företaget.

Kyrkans friskola fick utstå mycket kritik men under en längre tid stod skolans ledning helt och hållet bakom skolan. Men efter år av medlemskap och demonutdrivning så vände sig en före detta studierektor sig till sist emot skolan. Hon bekräftar att de anklagelser om barnarbete för kyrkan och företaget stämmer. Hennes tid inom kyrkan var dock turbulent. På grund utav sin tid inom samfundet så fick hon under en tid på ett och ett halvt år ligga inne på en psykiatrisk klinik. Anledningen var den posttraumatiska stressen efter avhoppet. Detta skedde mellan åren 2005-2006, efter flera självmordsförsök.

På Kingdom centers debattsida kan man finna otaliga obesvarade inlägg som anklagar dem för att vara en sekt. Religionssociologen Anders Lundberg, som i en artikel för Helsingborgs dagblad ombads att kommentera samfundet, omtalade kyrkan som ett farligt samfund för medlemmarna. När någon läser på Lone stars hemsida så kan det vara svårt att förstå vidden av den fundamentalism som förekommer bakom företaget. Och att det är frågan om destruktivitet råder det föga tvekan om. Att en sådan organisation får driva en skola är något som är mycket allvarsamt. I fallet med studierektorn påvisas också vikten av att den problematik som avhoppare från slutna religiösa samfund upplever måste tas på största allvar. Kingdom center är på många sätt ett tydligt exempel på hur slutna religiösa samfund fungerar. Utåt; ett glatt eventföretag som bedriver välgörande verksamhet. Inuti: En destruktiv organisation som tär på medlemmarna.

 

Vera Lanängen – 7/2 2012

Har du åsikter angående artikeln? Maila mig här

Eller vill du vara med och debattera artikeln? Klicka här

Läs mer