Jesu kristi kyrka av sista dagars heliga

Sammanställning av Leif Erlingsson

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är kyrkans officiella namn och man vill numera absolut inte att media och andra ska använda beteckningen “mormonkyrkan”.

Medlemmar

Enligt mormonernas – Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas – eget informationsmaterial (2005) har man 12 miljoner medlemmar i hela världen fördelade på ca 25 000 församlingar i ungefär 130 nationer. I Sverige har man funnits sedan år 1850 och har knappt 9 000 medlemmar fördelade på ca 50 församlingar. Fram till ca 1950 var budet till dem som blev mormoner att de skulle utvandra “till Sion” i USA. Efter 1950 sa man att man skulle bygga Sion ute i sina egna länder.
Värvning

Inledande kontakt kan ske genom en vän som redan är medlem, eller på gatan. Sedan sker värvning i hemmiljö av parvis utskickade ungdomar, ofta amerikanska. Du får veta att du har ett problem och att den enda lösningen finns hos Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.


Gudstjänster

Gudstjänster firas i möteslokaler som kallas kapell, och som är öppna för alla som vill vara med.
Tempel

Mormonerna har 115 så kallade tempel i hittills 33 länder, där särskilda ceremonier utförs som endast utförs i sådana tempel, och endast för medlemmar i god ställning. Ett av dessa finns sedan 1985 i Västerhaninge sydost om Stockholm. I templet förbinder man sig som medlem att helga all sin tid, alla sina talanger och allt man har åt kyrkan.
Missionärsprogram

Mormonerna har ett mycket omfattande missionärsprogram där mest ungdomar sänds kors och tvärs över världen, drygt 50 000, till minst 162 länder.

 

Välfärdsverksamhet

Man bedriver även en omfattande välfärdsverksamhet och bistår katastrofdrabbade områden över hela världen med livsmedel, medicin och andra förnödenheter.


Ekonomi

Kyrkan tar inte emot bidrag från staten. Verksamheten finansieras istället dels genom tionde. Dessutom har kyrkan en hel mängd stora företag. Det senare talas det tyst om, det är fråga om en mycket omfattande kommersiell verksamhet med 10 000 anställda över hela världen. Somliga som får upp ögonen för det här brukar skämta om det, “LDS Inc.” – “LDS” är kyrkans amerikanska förkortning och “Inc.” är beteckningen för företag i USA.
Profet

Medlemmarna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga tror på nutida uppenbarelser och att det finns en levande profet idag. Kyrkans nuvarande profet heter Thomas S. Monson (sextonde presidenten för kyrkan f o m 2008).


Månggifte

För 115 år sedan, år 1890, upphörde Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga officiellt med månggifte.
Samhället

Mormoner uppmanas att engagera sig i samhället för att sprida goda principer, etc.
Mormons bok

Som helig skrift har kyrkan förutom Bibeln även Mormons bok, som finns på över 100 språk. Mormons bok berättar om några civilisationer som sägs ha levt i det forntida Amerika mellan cirka 2200 f. Kr. och 420 e. Kr. Mormoner har dessutom ytterligare skrifter: Den kostbara pärlan och Läran och förbundet.
Historia

Kyrkan organiserades formellt i Fayette i nordöstra USA i april 1830, med endast sex medlemmar.
Manipulativa drag

  • Tempelgående medlemmar genomgår med jämna mellanrum s k värdighetsintervjuer där de styrs att tänka “rätt” med hjälp av personliga och kränkande frågor.
  • Man skall inte ifrågasätta ledares uttalanden eller beslut: ledarna talar för Gud; att inte lyda en ledare är att inte lyda Gud. När ledare går över gränsen får de ändå ej ifrågasättas; den som ifrågasätter är problemet.
  • Medlemmarnas personliga ansvarstagande och omdömesförmåga beskärs.
  • Mormonismens historia skall anpassas till kyrkans behov, inte visa verkligheten.
  • Det förekommer olika sanningar, dels bokstavstroende “församlingsmormonism”, dels “apologetikermormonism”. I församlingarna lärs en bokstavstrogen tro.
  • Medlemmarna åläggs en rad moraliska förhållningsregler. Ledare kan detaljstyra en individ.
  • Kvinnan skall underordna sig mannen.
  • Tydliga avskärmande tendenser: homofobi, moraliska överlägsenhetsidéer, uteslutningar, hemlighetsmakeri gentemot omvärlden.
  • Ändamålet helgar medlen, förakt för mänskliga rättigheter, antidemokratisk inställning.

Sammanställt av Leif Erlingsson

 

Läs mer