Barn i Sekter: Internationell konferens i Stockholm 25-27 juni 2015

International Cultic Studies Association’s (ICSA) internationella konferens 2015 kommer att hållas i Stockholm i samarbete med Hjälpkällan.

DATUM: 25-27 juni 2015

TEMA: Children in high-control groups / Barn i Sekter och slutna rörelser eller miljöer

Call for Papers – Children in high-control groups – ICSA 2015 – Deadline 1 nov

***

Programmet kommer att ha ett tydligt perspektiv på barn, men vi välkomnar presentationer som berör alla aspekter av sektproblematik och relaterade ämnen. Det brukar vara en stor variation på både talare och deltagare, vilket gör detta till en spännande konferens som passar såväl professionella aktörer som före detta medlemmar, anhöriga, med mera.

I samband med konferensen anordnas dessutom alltid en träff med program och mingel endast för “formers”/avhoppare. Den kommer att hållas på onsdag kväll den 24:e juni i Stockholm. Förhoppningsvis kan detta bli den största träffen i sitt slag som hittills ordnats i Skandinavien.

Nedan finner du information på svenska om hur du går tillväga för att skicka in ditt programförslag. Förslaget skickas in till ICSA’s konferenskommitté: mail@icsamail.com

OBS! DEADLINE 1 NOVEMBER 2014

***

INSTRUKTIONER TILL DIG SOM VILL DELTA I PROGRAMMET:

Individuella presentatörer (1 presentation = ca 30 min):

1. Ditt namn, e-postadress, titel/tillhörighet, gatuadress, telefonnummer, och biografi (under 200 ord)
2. Titel för din presentation
3. Ditt behov av ev teknisk utrustning
4. En sammanfattning av din presentation (max 300 ord)

Sammanfattningen bör vara på engelska och kortfattat beskriva:

1. Problemformulering; frågan/frågorna som ska undersökas; syftet med presentationen
2. Metoden/metoderna som används för att besvara frågan eller uppnå syftet
3. Resultat och/eller slutsatser som förväntas eller har konstaterats

Panelarrangörer (1 panel = ca 1,5 tim):

1. Panelens titel/tema
2. Deltagarnas namn, e-postadresser, titel/tillhörighet, gatuadresser, telefonnummer och biografier (under 200 ord)
3. Titlar för panelmedlemmars ev. individuella presentationer
4. Era behov av teknisk utrustning
5. Sammanfattning av panel och/eller sammanfattningar för ev. individuella presentationer från panelmedlemmarna (max 300 ord/st)

Sammanfattningarna bör vara på engelska och kortfattat beskriva:

1. Problemformulering; frågan/frågorna som ska undersökas; syfte med presentationerna eller panelen
2. Metoden/metoderna som används för att besvara frågan eller uppnå syftet
3. Resultat och/eller slutsatser som förväntas eller har konstaterats

Deadline: 1 November, 2014

Skicka ditt förslag till konferensens utskott: mail@icsamail.com ◊ ICSA, PO Box 2265, Bonita Springs, FL 34133, USA ◊ Telefon: 1-239-514-3081 ◊ Fax: 1-305-393-8193.

Länk till originalversion av Call for Papers (engelska)

***

Hjälpkällan kommer att anordna åtminstone två paneler, så om du är intresserad av att delta i en sådan – eller på annat vis samarbeta kring en presentationsidé eller ett tema, eller om du bara har allmänna frågor, tveka inte att kontakta noomi@hjalpkallan.se

Mejla även för att få “Call for Papers” i original, och hjälp oss gärna att sprida vidare till alla som kan tänkas ha något att bidra med för att göra programmet så intressant och lärorikt som möjligt!

VARMT VÄLKOMNA!

Läs mer