När det skär sig med föräldrarna

Att bli osams med sina föräldrar är vanligt. Det är en naturlig del i den process det innebär att bli äldre. De flesta konflikter löser sig av bara farten, men andra måste man lära sig hantera. Det gäller naturligtvis både ungdomar och föräldrar. Det är alltid de vuxnas ansvar att se till att barnen har förutsättningar att växa upp och ta egna initiativ till den personliga utvecklingen. Det är ungdomarnas rättighet att fatta egna beslut om sitt liv.

Enligt lag har alla rätt att välja utifrån sina intressen och sin personliga läggning. Det är därför mycket viktigt att barns och ungdomars utveckling stimuleras i linje med hur de vill ha det, så länge det inte är direkt skadligt eller ett hot mot den egna hälsan.

Att välja att inte tro på gud är definitivt inte skadligt. Det är därför endast upp till dig om du gör det eller inte. Det är en av våra viktigaste rättigheter att få tro eller inte tro på vad vi vill. Om man nu väljer att inte vara med i en religiös rörelse som Jehovas vittnen och föräldrarna ställer krav som man inte kan leva upp till, vad gör man då?

Har du någon vuxen i din närhet som du kan lita på kan det kännas bra till att börja med att tala med honom eller henne. Det kan vara en släkting, lärare, idrottsledare eller en vän som inte är med i det religiösa systemet. I skolan finns skolsköterska och kurator, kanske kan du tala med någon av dem? Där kan du få motivation och energi att orka vidare. De har erfarenhet av ungdomar i många olika situationer och kommer inte att föra vidare det du berättar.

Om det inte räcker med stödsamtal och du mår väldigt dåligt av stämningen hemma, ska kuratorn eller skolsköterskan hjälpa till med en kontakt hos socialtjänsten. Dina föräldrar får absolut inte förskjuta dig eller frysa dig ute genom att du inte får vara en del av familjegemenskapen. Det är definitivt ett hot mot din hälsa och utveckling. Är det så illa måste dina föräldrar få höra vad som gäller av de sociala myndigheterna. Om det är skolkuratorn som hjälpt dig att förmedla en sådan kontakt är det en stor fördel om hon eller han kan vara med på mötet på socialtjänsten ihop med dig och dina föräldrar. Kuratorn kan då stötta dig om det blir jobbigt eller om inte hela sanningen kommer fram under samtalet. Här på Hjälpkällan finns också möjlighet att få hjälp av kurator som dessutom har kunskaperna om den speciella religionen.

Det viktiga är att du inte ger vika om du bestämt dig. Det är din rättighet som människa att själv få välja! Det bästa är naturligtvis om man kan hålla ihop familjen hyfsat. Lite kontakt är ofta bättre än ingen alls, så länge du inte mår dåligt av den. Som minderårig blir det lättare att stå ut hemma om man har ett bra stöd utanför familjen. De funderingar man har i en sådan situation är inte så lätt att tala om med sina troende föräldrar. Sök därför hjälp av vuxna som har möjlighet att hjälpa på rätt sätt. Och kom ihåg, du är inte ensam!

Av Eva-Marie Friberg, skolkurator

Läs mer