Manipulativa sekter, vem ansluter sig?

Manipulativa sekter, vem ansluter sig? – En beskrivning och analys av omvändelsen ur ett psykologiskt perspektiv
C-uppsats av Therese Stjernström, Lunds Tekniska Universitet 2008:123
Psykologi, Institutionen för Arbetsvetenskap, Avdelningen för Teknisk Psykologi

Läs mer