Att bli, att vara och att ha varit – Om ingångar och utgångar i Jehovas vittnen i Sverige. D-uppsats Av Pernilla Liedgren Dobronravoff, Lund Dissertations in Social Work 2007

Share This Post:
Följ oss