Hjälpkällan medarrangör till ICSA’s internationella konferens – Stockholm 2015

25-27 juni 2015 arrangeras International Cultic Studies Association’s årliga internationella konferens i Stockholm i samarbete med Hjälpkällan. Vill du skicka in ett programbidrag?
Information på svenska
Information på engelska

Träff med Föräldranätverket i sommar!

Har du delad vårdnad om ditt/dina barn med någon som är medlem i ett slutet religiöst samfund? Du vet väl att Hjälpkällan har ett föräldranätverk bestående av ca 40 föräldrar som är i samma situation? Till sommaren planerar nätverket att ha en träff för trevlig samvaro, diskussioner och stöd. Vill du komma i kontakt med andra föräldrar? Mejla till info@hjalpkallan.se

Delta i ny bok om uteslutningar

Den finska forskaren och teologen Aila Ruoho samlar just nu in material till en ny bok som kommer att handla om uteslutningar och kommittéförhör inom Jehovas vittnen, och hur dessa företeelser påverkar medlemmar samt före detta medlemmar. Var gärna med och bidra till boken genom att svara på hennes frågeformulär. Till frågorna.

Inte en Främling

Noomi Andemark och Vera Lanängen från Hjälpkällan har blivit ombedda att skriva bidrag till Teskedsordens artikelserie “Inte en främling” som handlar om olika former av utanförskap. Läs deras bidrag här:
Noomis bidrag
Veras bidrag

Följ oss