OBS! Sista chansen – Delta i ny bok om uteslutningars konsekvenser

Den finska forskaren och teologen Aila Ruoho samlar just nu in material till en ny bok som kommer att handla om uteslutningar och kommittéförhör inom Jehovas vittnen, och hur dessa företeelser påverkar medlemmar samt före detta medlemmar. Var gärna med och bidra till boken genom att svara på hennes frågeformulär. Till frågorna. OBS! Du kan välja en eller flera frågor att svara på – du behöver inte besvara alla för att delta.

SVT granskar Jehovas vittnen

Denna vecka granskar SVT Jehovas vittnen. Nya inslag varje dag. SVT har bland annat tittat på barnens situation inom organisationen samt granskat deras ekonomi och orsakerna till flytten från Arboga och Sverige. Läs alla artiklar här.

Hjälpkällan och ICSA’s arrangerar internationell konferens i Stockholm 2015

25-27 juni 2015 arrangeras International Cultic Studies Association’s årliga internationella konferens i Stockholm i samarbete med Hjälpkällan. Vill du skicka in ett programbidrag? OBS! Deadline 1 nov 2014.
Information på svenska
Information på engelska

Följ oss